Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi

Thứ Năm, 17/12/2015 17:12

Để linh hoạt và chụp được ảnh phản chiếu mọi lúc mọi nơi, chúng ta có thể tận dụng mặt phẳng của chiếc điện thoại khác.

Chúng ta thường chụp ảnh phản chiếu cảnh vật từ một chất liệu nào đó, như mặt nước phẳng lặng, mặt gương một toà nhà hay qua khung cửa kính... Để linh hoạt và chụp được trong mọi lúc, chúng ta có thể sử dụng một tấm gương tráng thuỷ nhỏ, gương trang điểm của các bạn nữ hoặc mặt phẳng của chiếc điện thoại. Việc này dễ dàng được thực hiện bằng camera điện thoại, vì chúng nhỏ, dễ đặt vuông góc với mặt phẳng của chiếc điện thoại làm mặt gương phản chiếu chủ thể.


Đặt điện thoại vuông góc với mặt phẳng phản chiếu (ở đây là điện thoại khác), có thể theo chiều ngang, hoặc chiều đứng.

Đặt điện thoại vuông góc với mặt phẳng phản chiếu (ở đây là điện thoại khác), có thể theo chiều ngang, hoặc chiều đứng.

Tuy nhiên, hạn chế của mặt điện thoại là mức độ phản chiếu không hoàn toàn, nên ảnh phản chiếu sẽ hơi tối. Nhưng nếu có thể sử dụng tấm gương tráng thuỷ nhỏ, mặt phản chiếu chủ thể gần như rõ 100%. Một phương pháp khác nữa là bạn có thể sử dụng một ứng dụng lật ảnh để có kết quả hoàn hảo hơn nếu bạn thích.

Dưới đây là một số ảnh chụp bằng thủ thuật trên:

Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi
Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi
Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi
Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi
Chụp ảnh phản chiếu bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi
Theo Tinh tế