Một sáng tại cảng Phan Thiết

Thứ Sáu, 09/01/2015 16:09

Cảng cá Phan Thiết đông đúc nhất vào sáng sớm, khi tàu thuyền cập bến mang những mẻ cá tươi rói cung cấp cho người dân khắp các vùng miền.

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

Một sáng tại cảng Phan Thiết

 

N.T